Jönköpings kommun

Historisk vandring på Tändsticksområdet

Illustrerad bild av tändsticksområdet uppifrån. 

Tändsticksområdet och Hospitalgården har skyltar som berättar om områdets historia. Du kan även lyssna på berättelserna och läsa i den histriska foldern.

Tändsticksepoken är en väsentlig profil för Jönköping och en central del av stadens och regionens historia. Tändsticksområdet är det viktigaste kulturarvet från Jönköpings industriella storhetstid. Fabrikens långa verksamhetsperiod mellan 1846 och 1975 sammanfaller med Jönköpings utveckling till en modern industristad. Tändsticksområdet bär på många berättelser; om djärv entreprenörsanda och tekniska innovationer men också om låga löner och barnarbete i en riskfylld miljö. Tändsticksområdet är idag den enda helt bevarade historiska bebyggelsemiljö från denna bransch. År 2018 blev området klassat som byggnadsminne.

Framsidan på foldrarna som visar hur området såg ut förr och hur det ser ut idag. 

Lär dig mer om områdets byggnader och vilka verksamheter som funnits där tidigare. Titta gärna in för att se vad som finns i lokalerna idag.

Till skyltarna har det även tagits fram en vandringskarta och en historisk folder på lätt svenska och engelska som berättar om Tändsticksområdets historia.

Du hitta kartan och folden i receptionen på museet och i en postlåda utanför museet.

QR-kod.


Du kan lyssna på berättelserna via StoryHunt.se scanna QR-koden med din mobil. Eller klicka här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den finns ännu bara inläst på svenska.