Jönköpings kommun

SMOKE IN THE EYE

Rupture in the colonail archive

Konstverk hänger ned från taket. 

Vi har ännu en gång bjudit in en konstnär till Tändsticksmuseet i vårt artist in residence projekt Made in sweden. Nu är det Munish Wadhia som har dykt ner i vårt arkiv och tittat på den svenska tändsticksindustrin under 18- och 1900-talet.

En tid när industrin både exporterade tändstickor och valde motiv till sina exportmarknader. På tändsticksetiketterna syns ofta rasistiska nidbilder där människor, djur och kulturer blir rekvisita och fantasier om den plats där tändstickorna skulle säljas.

Utställningsstiteln ”Smoke in the eye: Rupture in the colonial archive” talar direkt till det historiska arvets dubbelhet som bevaras i museets arkiv. Munish ställer frågan: Vilket ansvar ligger hos en kulturinstitution att förmedla och bevara somliga aspekter av historien?

Det löper en röd tråd genom Wadhias möte med museets arkiv och historia, där han undersöker kunskap som samlas in och förmedlas. Museets bildningsfunktion är ytterligare ett perspektiv som Wadhia nyfiket tar sig an och ställer till svars.

På Jönköpings Stadsbibliotekets konstvägg finns performanc konstverket ”Education is an Emancipatory Tool”. Där har Wadhia skrivit meningen ”utbildning är ett frigörande verktyg” upprepade gånger på en stor svart griffeltavelvägg. Utbildning kan ha en frigörande kapacitet och fungera som bestraffning inom skolor liksom andra institutioner som disciplinerar och formar medborgare utefter en specifik sanning.

Mer om utställningen på Stadsbiblioteket hittar du här: Emancipatory Tool länk till annan webbplats


Utställningen på Tändsticksmuseet och Stadsbiblioteket visas till den 30 december 2020.