Jönköpings kommun

LUCIFERFRISEN

Lucifer är en röd tråd när Jonas Liveröd tolkar Tändsticksmuseets historia. Här ser ni utställningen i digitalt format. Se även filmen längst ner på sidan.

Utställningen visades januari till augusti 2021.

Tändsticksmuseets historia är en ständig källa till kreativitet. Konstnären Jonas Liveröd är ny artist in residence och har arbetat fram Luciferfrisen. Inspirationen kommer från de tusentals tändsticksetiketter som finns i museets arkiv.

- Undersökande tar sig Jonas Liveröd an museets samlingar. På ett lekfullt sätt omtolkar han historien och sätter in föremålen i ett annat sammanhang. Det finns i alla museer glömda och gömda historier. Att låta sig tolkas av en utomstående kan vara både roligt och skrämmande. Men om vi inte vågar ta in ett annat perspektiv, går vi miste om en möjlighet att utvecklas, säger Ann Johnsson, museiintendent på Tändsticksmuseet.

Jonas Liveröd har arbetat fram en installation, kallad Luciferfrisen. Konstverket som upptar hela utställningsytan på museet är byggt av detaljer från tändsticksetiketterna. Alla med laddade symboler och referenser, nu bildar de tillsammans en brokig och tredimensionell fris med inspiration av Bayeuxtapeten i Frankrike.

- Lite överraskad blev jag allt av mängden askfat i arkivet, där annars den stora skatten är tändsticksetiketterna – där historien finns illustrerad. Askkopparna har fått plats i installationen eftersom tändstickor också tänt otaliga cigaretter genom historien – men som nu för det flesta är något som inte längre står framme i var mans hem. I den här typen av uppdrag tvingas jag alltid till förnyelse och att överraska mig själv, jag har till exempel aldrig gjort så här opassande skulpturer tidigare, säger Jonas Liveröd och ser nöjd ut.

Lucifer var namnet på ett tändsticksmärke en gång i tiden. Det blev också ett internationellt slanguttryck för tändstickor under tidigt nittonhundratal, och kallas fortfarande så i Nederländerna. Namnet kom av Lucifers ursprungliga betydelse - ljusbäraren. Lucifer är bekant från bibeln, en rebellisk ängel som kastas ut ur gemenskapen och faller mot jorden.

Lika rebelliska och stökiga är den grupp skulpturer Liveröd skapat i anslutning till Luciferfrisen. Här används tändstickor på ett sätt som varit mycket vanligt genom historien, men som nu närmast känns omodernt och definitivt inte helt lämpligt - massor med cigaretter, askfat, fimpar och tändstickor omger de festande skulpturerna.

Jonas Liveröd skapar ofta konstverk för en specifikt för en plats och älskar samlingar. Han bor och arbetar i Ågårdskvarn i Västergötland där han driver sitt eget mikromuseum, kallad den Den Liverödska Wunderkammaren. Han har fått en rad priser och stipendium och innehar nu Konstnärsnämndens stora femåriga arbetsstipendium.

En organgemålad vägg täcks av uppförstorade detaljer från tändsticksetiketter.
Ett slott byggt av tändstickor placerat i en monter.