Jönköpings kommun

Made in Sweden

Konstnär Jakob Rowlinsson på Tändsticksmuseet.

Tändsticksmuseet har öppnat sina samlingar för Londonbaserade Artist in recidence-konstnären Jakob Rowlinson och gett honom fritt spelrum för egna tolkningar.

Med olika glasögon – ofta de queera – har konstnären gått på jakt i museets gömmor och vrår. Vad fann han och vad hittade han på? Vems berättelse valde han att fokusera på? Hur kommer han att berätta den?

I konstutställningen Made in Sweden delar Jakob Rowlinson med sig av sina fynd. Utställningen, som visas den 21 augusti - 1 december, kommer att förstärkas genom flera olika konstformer, t ex performance och storytelling.

Jakobs berättelser och fynd blir även att ansatsen till en helt ny basutställning på Tändsticks­museet. Som förhoppningsvis väcker helt nya perspektiv på vår industrihistoria samt modet för var och en av oss att våga tänka långt utanför asken.