Jönköpings kommun

Tändsticks­museets vänner

Föreningen Tändsticks­museets Vänner bildades 1992. Dess syfte är att stimulera och fördjupa intresset för tändstickans historia samt att på olika sätt stödja Tändsticks­museet i Jönköping.

Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsavgiften på Bankgiro nr 530-2617. Årsavgiften för 2020 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Kom ihåg att skriva avsändare.

Föreningen Tändsticksmuseets Vänner välkomnar nya medlemmar!

Kontaktperson
Anne-May Carlsson
Tfn 073 555 15 00
E-post annemaycarlsson@gmail.com

Tändsticksmuseets Vänners skriftserie

 • Nr 16. Säkerhetständstickan - en svensk succéprodukt .
 • Nr 15. Två städer.
 • Nr 14. Tändstickan och vattnet .
 • Nr 13. "Ettan", Tändsticksmuseets byggnad.
 • Nr 12. Chefer för STAB och Swedish Match.
 • Nr 11. Det omöjliga "självmordet": Nikola Majstrovic.
 • Nr 10. Tändsticksäventyr i Brittiska Indien: Sven Göthberg, Stig Ekmark, Per Thorné.
 • Nr 9. Wexiö Tändsticksfabrik - en eldfängd historia: Tomas Lundahl
 • Nr 8. Tändsticksfabriker och tändsticksfabrikation i Ryssland o Finland 1874-1920: Anders Fredrik Lundberg. (Slut)
 • Nr 7. Tändsticksstaden Lauenburg/Elbe - Tysklands "Jönköping": Martin Kleinfeld
 • Nr 6. De kom från Tyskland: Annika Blixth, Liesel Doll.
  Några år efter 2:a världskrigets slut importerade Sverige arbetskraft från bl.a. Tyskland. Under 1950-talet kom många tyska kvinnor till tändsticksfabriker i Sverige. Om dessa människor och människoöden handlar TmV:s sjätte årsskrift.
 • Nr 5. Epoken Hay i Jönköping 1853 - 1917: Lars Dahlgren.
  Bernhard Hay kom som ung som bokhållare till Jönköpings Tändsticks­fabrik. Bernhard och sonen Berndt kom att delta i en fantastisk utveckling av den svenska tändsticksindustrin.
 • Nr 4. Hur jag ser på Kreuger­koncernen: Torsten Kreuger
  Ivar Kreugers bror, Torsten, ger en "annorlunda" redogörelse för Kreuger­koncernens ekonomiska ställning efter Kreugers död den 12 mars 1932. Artikelserie ursprungligen publicerad i Aftonbladet 1936. (Mars 1999)
 • Nr 3. Inte bara eld: Staffan Nilsson
  Skriftens undertitel lyder: "Vådan vid produktion och missbruk av fosfortändstickor. Fosfornekros, aborter och självmord under 1800-talets senare hälft." (Mars 1998)
 • Nr 2. Tändstickan och dess svenska pionjärer.
  Skriften innehåller texter till Nationalencyklopedin. Uppslagsord; Jönköpings Tändsticksfabrik, Pasch, Säkerhetständsticka, Tändsticka, Lagerman, Lundström, J.E, Lundström, C.F. (April 1997)