Jönköpings kommun

17 juli 2021 till 27 augusti 2021 kl. 00.00-00.00

Ny basutställning upphandlas

Monter med en jordglob, skrivbord och bilder på Bröderna Lundström. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun upphandlar en ny basutställning till Tändsticksmuseet i centrala Jönköping. Utställningen planeras stå klar till sommaren 2023.

Den nuvarande basutställningen från 1994 och i stort behov av förnyelse för att attrahera och inspirera besökare, föra kulturarvet vidare till barn och unga. Men också med modern teknologi möta dagens krav på tillgänglighet och pedagogiska aktivitet.

- Som metod i att ta fram den nya basutställningen, har museet bjudit in sex olika konstnärer till Artist in Residence för att skapa tillfälliga utställningar under samlingsnamnet Made in Sweden. Detta har varit ett sätt att se våra samlingar och utställningar i ett annat ljus och tolkat av en konstnär, säger Ann Johnsson, Intendent, Tändsticksmuseet

Nu upphandlas en uppdragstagare kan ta sig an att skapa en ny utställning med allt vad det innebär med foton, museiföremål, rekonstruerade miljöer, olika digitala audiovisuella lösningar och som också kan göra den visuellt tilltalande.

Sista anbudsdag är 26 augusti 2021. Processen att gå vidare med utvald leverantör sker i oktober och den nya basutställningen står klar sommaren 2023.

Mer information om upphandlingen finns på Jönköpings kommuns hemsida under Upphandling och Inköp.