Jönköpings kommun

Museets hantering av Corona

Max 24 besökare samtidigt inne på museet, för att det inte ska uppkomma trängsel.

Nya restriktioner 15 juli

Enligt folkhälsomyndigheten har den begränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på ett museum tagits bort.

Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel så att sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Tändsticksmuseet har utifrån folkhälsomyndigheternas riktlinjer valt att ha kvar en begränsning på antalet besökare på museet, eftersom det är en liten lokal med en gemensam in-och utgång.

Vi gör detta för att ha en fortsatt trygg miljö för er besökare och vår personal.

 

Hur går ett besök till?

När du kommer till museet får du en nummerlapp som du sedan lämnar tillbaka när du går. Vi rengör varje nummerlapp mellan olika besökare.

Om ni kommer och det är fullt ber vi er vänta tills besökare lämnat museet. Vill lämnar ut kölappar.

Vid workshopbordet kommer det bara få sitta ett sällskap i taget. I receptionen finns engångshandskar att få om man vill använda det när man gör en tändsticksask.

I filmrummet får det max vara ett sällskap samtidigt.

I receptionen har vi plexiglas men det går bra att prata med personalen och handla i butiken.

Vi rengör gemensamma ytor flera gånger dagligen. Handsprit finns utplacerade i museet. Det finns även tillgång till att tvätta händerna.

Vi uppmanar alla att följa restriktionerna och att hålla avstånd.

Välkomna!